چقدر دیگر اکسیژن در کپسول باقی مانده؟

نحوه محاسبه مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول اکسیژن خانگی

یکی از مهمترین دغدغه های عزیزانی که از کپسول اکسیژن همراه و یا کپسول اکسیژن خانگی استفاده می کنند محاسبه میزان اکسیژن باقی مانده در کپسول اکسیژن خانگی می باشد . در این قسمت می توانید به راحتی میزان اکسیژن باقی مانده در کپسول را محسابه نمایید .

 

 

توضیح مهم درباره مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول بر اساس محاسبه گر سایت

لازم به توضیح است که بخاطر اختلاف خواص شیمیایی عناصر مختلف از لحاظ وزن حجمی، چگالی ، وزن مولکولی و … ممکن است محاسبات بر حسب عنصر شیمیایی مورد نظر دقیقا مطابق عدد حاصله نباشد ولی با درصد خیلی پایین محاسبه گر سایت این میزان اکسیژن باقی مانده را برای کاربر معمولی خانگی محاسبه می نماید.

نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول چگونه است؟

نحوه محاسبه مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول

نحوه محاسبه مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول

در این قسمت راجع به سوالی که ذهن بسیاری از مصرف کننده های اکسیژن طبی را درگیر میکند صحبت میکنیم. و اما سوال چیست؟

سوال این است که نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول چکونه است؟

در اینجا بصورت منطقی و با فرمول های مربوطه , نحوه محاسبه مقدار اکسیژن موجود در کپسول را به شما آموزش میدهیم. بهتر است بدانید که رابطه ی فشار و حجم یک رابطه ی مستقیم است,برای اینکه متوجه ی موضوع شویم یک سیلندر ۱۰ لیتری که مورد مصرف بیشتری دارد را در نظر میگیریم .

فشار اولیه که سیلندر با آن شارژ میشود عدد ۱۵۰ بار(bar) در نظر گرفته میشود , از این فشار مقدار ۱۵ اتمسفر کم میکنیم که به عدد ۱۳۵ میرسیم, اگر آن را در ۱۰ ضرب کنیم عدد ۱۳۵۰ لیتر به دست می آید که نشان دهنده ی مقدار گاز پر شده ی مفید در سیلندر است.

چرا از عبارت مقدار گاز پر شده ی مفید استفاده میکنیم؟ وقتی سیلندر ۱۵۰ بار(bar) شارژ میشود , فشار کپسول به عددی میرسد که رگالتور جوابگو نیست, این عدد را ما ۱۵ بار(bar) در نظر میگیریم, وقتی سیلندر شما به ۱۵ بار میرسد منظور این نیست که نتوان از آن استفاده کرد, ولی اطمینان این است که ۱۵ بار را به حساب نیاورید. بنابراین در حالتی که سیلندر شما شارژ شده است ۱۳۵۰ لیتر گاز مفید دراختیار دارید.

اکنون به هر دلیل میخواهید بدانید در آن زمانی که سیلندر در اختیارتان است برای چه مدتی اکسیژن به شما میدهد.مثلا ممکن است نیاز داشته باشید سیلندر را در موقعیت های مختلف مثلا هنگام شب , بیرون از منزل ویا جایی که دسترسی به اکسیژن برای شما ممکن نباشد و … استفاده کنید , در این صورت باید بدانید چند دقیقه جوابگوی نیاز شما است.

برای مثال عدد ۱۱۵ بار را درنظر بگیرید که مانومتر به شما نشان میدهد. وقتی از آن ۱۵ را کم کنیم به ۱۰۰ بار میرسد.اگر ۱۰۰ بار را ضرب در ۱۰ کنیم به ۱۰۰۰ لیتر گازی میرسیم. ممکن است پزشک برای شما ۳ لیتر در دقیقه , ۶ لیتر در دقیقه و یا بیشتر و کمتر از این اعداد را تجویز کرده باشد ,ما در این مثال عدد ۵ لیتر در دقیقه را در نظر میگیریم. اگر شما عدد ۱۰۰۰ را تقسیم بر ۵ کنید عدد ۲۰۰ بدست می آید. این به چه معنا است؟

یعنی سیلندری که شما در اختیار دارید برای ۲۰۰ دقیقه بصورت استفاده ی مدام ۵ لیتر در دقیقه , شما را تامین میکند. شما میتوانید به راحتی با تقسیم کردن بر عدد ۶۰ دقیقه حدود ساعتی آن را نیز به دست بیاورید.

اگر عدد اعشار بدست آمد, آن عددی که قبل از اعشار است برای ما مهم است. در اینجا عدد ۳/۳۳ بدست می آید. یعنی ۳ ساعت. اگر میخواهید دقیقه را نیز محاسبه کنید باید عدد بعد از اعشار را در ۶۰ ضرب کنید که حدود ۲۰ دقیقه به شما میدهد.در نهایت متوجه میشوید که به مدت ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه میتوانید از این سیلندر به صورت مداوم استفاده کنید.

فرمول محاسبه مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول

فرمول محاسبه مقدار اکسیژن باقی مانده در کپسول

    1
    سوالی هست در خدمتم؟
    سلام. خوش اومدین. در خدمت شما هستم.